Ticaret Hukuku

 Şirket birleşmeleri ve ticari işlemler, şirketler arasındaki ortak girişimler ve her türlü hukuki dokümantasyon hazırlığı ile ilgili olarak yardımıcı oluyorum.

Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Veri koruma uyum projelerinin planlanması, hayata geçirilmesi ve denetlenmesi süreçlerinde bir çok defa aktif olarak rol almış bulunmaktayım. Başta müşteri ve personel kişisel verileri olmak üzere kişisel verileri ile ilgili veri koruma mevzuatı kapsamında rehberlik etme, veri aktarımına ilişkin sorunları ve veri ihlali bildirimlerini yönetme gibi her türlü veri koruma ve siber güvenlik konularında geniş deneyime sahibim. Küresel ve yerel veri koruma bilgisine sahibim.Bu kapsamda şirketlere danışmanlık hizmeti gerçekleştirmekteyim.

İş Hukuku

İş sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi, ikale , arabuluculuk ve / veya mahkeme süreçleri gibi çeşitli konularda deneyime sahibim. Ayrıca personel iş akdinin sonlandırılması süreçlerinde de danışmanlık hizmet vermekteyim.

Tüketici Hukuku

Son yıllarda revize edilen Tüketici Hukuku açısından tüketicilerin mevcut mevzuata uygun şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüketici uyuşmazlıklarının Tüketici Mahkemeleri huzurundaki işlemlerini takip etme sürecine ilişkin oldukça deneyime sahibim.

Bilişim Hukuku

İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal uyum hususlarında firmalara danışmanlık hizmeti vermekteyim. İnternet ile İlgili Davalar, Alan Adı Anlaşmazlıkları, Web Sitesi Anlaşmaları gibi konularda da deneyime sahibim.